Widok:
Działki Prusice
Prusice, Młynarska woj. Dolnośląskie, pow. trzebnicki
Powierzchnia
10000 m2
380 000 zł
Szczegóły Działka

Grunt o pow. 10000m2 w całości ogrodzony objęty miejscowym planem zagospodarowania, z wjazdem od drogi krajowej nr 5, na wysokości węzła budowanej drogi ekspresowej S5 której budowa ma się zakończyć w 2017r przejazd z Wrocławia do Prusic w niedalekiej przyszłości około 25 min. W miejscowym planie w części przeznaczony pod tereny usług i gastronomi

Szczegóły
Prusice, Polna woj. Dolnośląskie, pow. trzebnicki
Powierzchnia
71646 m2
1 320 000 zł
Szczegóły Działka

Syndyk Ade Line S.A. w Prusicach sprzeda z wolnej ręki w drodze konkursu ofert prawo własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 529/6 AM-1, obręb Prusice, gmina Prusice, powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, o powierzchni 7,1646 ha, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę

Szczegóły