Widok:
Działki Świeradów-Zdrój

Na sprzedaż działka Świeradów-Zdrój . Bez Pośredników. dz. nr 47 arkusz mapy. 17, obręb VI powierzchnia 1771 m2 położona przy ul. Jastrzębiej wiza wi bocznicy, tereny rolne klasa IV (może być zabudowana obiektami, które nie są na trwałe połączone z gruntem np. altany i wiaty turystyczne) cena 64 000 zł, przy granicy tej działki w

Szczegóły

dz. nr 23/2, am.14, Obr 6 powierzchnia 4800 m2, położona przy ul. Żwirki i Wigury 1) przeznaczenie terenu: planowana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usług turystyki z towarzyszeniem. Możliwość wybudowania 3 domów jednorodzinnych lub jednego hotelu do dwóch kondygnacji ( 10 m ).

Szczegóły

dz. nr 23/2 am 14 obręb VI, 1. przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub usług turystki i wypoczynku; 2. przeznaczenie dopuszczalne: 1. usługi handlu detalicznego, gastronomii, 2. budynki gospodarcze, 3. budynki garażowe, 4. budynki gospodarczo-garażowe; 4. wysokość zabudowy: • budynku mieszkalnego: do trzech kondyg

Szczegóły