Na sprzedaż dom Garbnobez pośredników

500 000 zł Cena za m2 : 909 zł

Powierzchnia: 550 m2

Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 1
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 2
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 3
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 4
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 5
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 6
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 7
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 8
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 9
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 10
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 11
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 12
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 13
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 14
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 15
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 16
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 17
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 18
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 19
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 20
Dom - wolnostojący Garbno Ogłoszenie nr 118687 zdjęcie # 21
Ogłoszenie nr: 118687
Dodano: Ponad 14 dni temu
Kategoria: Dom - wolnostojący
Powierzchnia
550
Pokoje
25
Kondygnacje
3

Informacje Podstawowe

 • Rodzaj oferty: na sprzedaż
 • Miejscowość: Garbno
 • Województwo: Warmińsko-mazurskie
 • Powiat: kętrzyński
 • Gmina: Korsze
 • Ostatnia aktualizacja: 22-11-2022 11:06
 • rok budowy: 1900
 • liczba pokoi: 25
 • materiał: cegła
 • stan: do remontu
 • okolica: wieś
 • powierzchnia działki (m2): 11000
 • liczba kondygnacji: 3 kondygnacje
 • droga dojazdowa: asfalt
 • dach: dachówka ceramiczna

Informacje Dodatkowe

 • alarm
 • teren strzeżony
 • TV-kablowa
 • przy lesie
 • taras
 • monitoring
 • nad jeziorem
 • dużo zieleni

Ogłoszenie w trybie licytacji.

Ogłoszeniodawca przyjmuje zgłoszenia na prezentację nieruchomości do dnia: 2022-06-27 O kolejności osób zaproszonych na prezentację decydować będzie zasugerowana przez zgłaszającego cena. Aby skontaktować się z ogłoszeniodawcą skorzystaj z formularza kontaktowego na tej stronie.


Posiadłość na sprzedaż, w CAŁŚĆI lub parcelach.

CENA: 500000 PLN, to ŚREDNIA cena JEDNEJ z 10 parcel....
jezeli nastąpi podział wewnętrzny posiadłości.

CENA za całość posiadłości jest do negocjacii.

Pełna oferta na: www.dworek.garbno.pl ( w sprawie cen, prosze o kontakt, aktualnie ulegly zmianom)

Właściciel oferuje na sprzedaż posiadłość Garbno, składającą się z dworku w stylu klasycystycznym o powierzchni ok.550m2 plus mieszkalne poddasza do adaptacjii
oraz 7 budynków folwarcznych o łącznej powierzchni ok. 5000m2.
Łączna powierzchnia 3 działek to 11ha.

ISTNIEJE MOZLIWOŚĆ DOKUPIENIA : od 30ha do 280ha, graniczących działek z posiadłością w Garbnie.

Ponadto istnieje możliwość odbudowania trzech budynków i uzyskania dodatkowo powierzchni zabudowy ok.3000m2.

Dworek jest zamieszkany, ale wymaga gruntownego remontu. Budynki gospodarcze nadają się do remontu i adaptacji . W stanie obecnym całość mogłaby nadal funkcjonować jako gospodarstwo rolno – hodowlane z rezydencją.
MPZP zostałuo chwalone w 2022roku.
W otoczeniu dworsko-folwarcznym znajdują się: park o powierzchni 1ha, strumyk, wysepka, stary sad, łąki, staw i granicząca rzeka Guber – bardzo zróżnicowany i malowniczy teren. Układ budynków jest bardzo spójny.
300 m od posiadłości znajduje się dziki wąwóz z trzema stawami, w pobliżu stanowiska archeologiczne. Okolica jest cicha i spokojna.

Wiecej : FILM -> https://www.youtube.com/watch?v=XfArZWIt18M&t=1s


W latach 1880-1911 w dworku zamieszkiwała Elisabet BOEHM – niemiecka pisarka, feministka, prekursorka ruchu Kół Gospodyń Wiejskich, który zainicjowała w 1898r podstawowym celem było kształcenie i wymiana doświadczeń kobiet wiejskich. Zajmowało się ono także dystrybucją produktów spożywczych wytwarzanych na wsi, sygnowanych znakiem pszczoły. Za swoją działalność E. Boehm jako pierwsza kobieta na terenie Niemiec, została wyróżniona złotym łańcuchem Uniwersytetu w Królewcu/Konigsberg i otrzymała tytuł honorowego obywatela tego miasta. Z czasem idea tego typu stowarzyszeń rozszerzyła się na Europę i Amerykę Północną.

Wiecej ; Link-> http://de.wikipedia.org/wiki/Elisabet_Boehm

Ze względu na atrakcyjność nieruchomości, zwartą zabudowę oraz położenie w turystycznym regionie Mazur - regionie o dużym potencjale rozwoju, Dworek Garbno wraz z otaczającym folwarkiem może być zaadaptowany i wykorzystany na wiele sposobów. Przebudowując oraz dostosowując dworek wraz z folwarkiem do użytku mieszkalnego lub rekreacyjnego można przywrócić mu charakter i atmosferę z początków XX wieku.

Według MPZP kompleks budynków może służyć jako:
- zespół hotelowo-rekreacyjny;
- luksusowy dom spokojnej starości z pełną opieką medyczno-pielęgniarską na miejscu;
- ośrodek jazdy konnej;
- zespół apartamentów rezydencyjnych, mini "spółdzielnia mieszkaniowa"
itp.

Na stronie … www.dworek.garbno.com.pl - więcej szczegółów - opis nieruchomości, możliwości biznesowe, możliwości adaptacji, aktualne zdjęcia, symulacje - projekty graficzne stworzone na bazie istniejących budynków oraz historia posiadłości.


(Ceny sa do negocjacii, wszystkie oferty będą rozpatrzone.)
kontakt z właścicielem: tel. +48 511 149 361
mail : mckpod@gmail.com
Property for sale, in ALL or lots. PRICE: PLN 500,000, which is the AVERAGE price of ONE of 10 plots ... if there is an internal division of the property. The PRICE for the entire property is negotiable. Full offer at: www.dworek.garbno.pl (for prices, please contact us, they have currently changed) The owner offers for sale the Garbno estate, consisting of a mansion in a classicist style with an area of ​​about 550 m2 plus a residential attic for adaptation. and 7 farm buildings with a total area of ​​approx. 5000 m2. The total area of ​​3 plots is 11 ha. THERE IS A POSSIBILITY TO BUY: from 30 ha to 280 ha, bordering plots of land with the property in Garbno. In addition, it is possible to rebuild three buildings and obtain an additional building area of ​​approximately 3,000 m2. The manor house is inhabited, but requires a major renovation. Farm buildings are suitable for renovation and adaptation. In its present state, the whole could continue to function as an agri-livestock farm with a residence. The local plan was praised in 2022. In the manor and farm surroundings there are: a park with an area of ​​1 ha, a stream, an islet, an old orchard, meadows, a pond and the adjacent Guber river - a very diverse and picturesque area. The layout of the buildings is very consistent. 300 m from the property there is a wild gorge with three ponds and archaeological sites nearby. Neighborhood is quiet and calm. More: FILM -> https://www.youtube.com/watch?v=XfArZWIt18M&t=1s In the years 1880-1911, the manor house was inhabited by Elisabet BOEHM - a German writer, feminist, pioneer of the Rural Housewives' Circle movement, which she initiated in 1898, the main goal was to educate and exchange experiences of rural women. It also dealt with the distribution of food products produced in the countryside, signed with the bee sign. For her activities, E. Boehm was the first woman in Germany to be awarded the gold chain of the University of Königsberg / Konigsberg and received the title of honorary citizen of this city. Over time, the idea of ​​such associations spread to Europe and North America. More ; Link-> http://de.wikipedia.org/wiki/Elisabet_Boehm Due to the attractiveness of the real estate, compact development and location in the tourist region of Masuria - a region with great development potential, Dworek Garbno together with the surrounding farm can be adapted and used in many ways. By rebuilding and adapting the manor house with the farmstead for residential or recreational use, it is possible to restore its character and atmosphere from the beginning of the 20th century. According to the Local Development Plan, the building complex can be used as: - hotel and recreation complex; - a luxurious retirement home with full medical and nursing care on site; - horse riding center; - residential apartment complex, mini "housing cooperative" e.t.c. On the website ... www.dworek.garbno.com.pl - more details - description of the property, business opportunities, adaptation options, current photos, simulations - graphic designs based on existing buildings and the history of the property. (Prices are negotiable, all offers will be considered.) contact with the owner: tel. +48 511 149 361 mail: mckpod@gmail.com