1. Witryna bezposrednio.net.pl jest internetowym serwisem ogłoszeniowym zwanym w dalszej części regulaminu "Serwisem" utrzymywanym przez Firmę: Soft-System z siedzibą Niemcz ul.Smukalska 37 NIP 554-038-64-54.
 2. Firma Soft-System świadczy usługi informatyczne w zakresie publikacji ogłoszeń nieruchomości.
 3. Nie działamy jako pośrednicy w obrocie nieruchomościami, a także nie kontrolujemy wiarygodności osób zamieszczających ogłoszenia.
 4. Każdy ogłoszeniodawca zamieszczający swoje pierwsze ogłoszenie może skorzystać z bezpłatnego okresu testowego.
 5. Ogłoszenie w okresie testowym będzie publikowane w serwisie bezposrednio.net.pl przez 30 dni (dotyczy ogłoszeń sprzedaży nieruchomości) lub przez 15 dni w przypadku ogłoszeń wynajmu nieruchomości.
 6. Skorzystanie z bezpłatnego okresu testowego jest całkowicie niezobowiązujące i nie jest obligatoryjnie wymagane późniejsze wykupienie żadnej opcji płatnej.
 7. Po upływie okresu testowego, o którym mowa w punkcie powyżej ogłoszeniodawca może przedłużyć publikację swojego ogłoszenia zgodnie z obowiązującym cennikiem i oferowanymi pakietami ogłoszeń. (Standardowe ogłoszenie publikowane na identycznej zasadzie jak to w okresie testowym to koszt 3 zł / rok.)
 8. Ogłoszeniodawca może zmodyfikować oraz wycofać swoje ogłoszenie w dowolnej chwili.
 9. Po usunięciu ostatniego ogłoszenia konto ogłoszeniodawcy jest automatycznie kasowane w godzinach nocnych następnego dnia.
 10. Pakiet publikacji ogłoszenia w wielu portalach nieruchomości jednocześnie:
  1. Serwis bezposrednio.net.pl umożliwia równoczesną publikację ogłoszenia w wielu popularnych portalach nieruchomości.
   Szczegółowy cennik dostępny jest na stronie: DODAJ OGŁOSZENIE"
  2. Ogłoszenia, o których mowa w punkcie powyżej są publikowane przez 30 lub 60 dni - w zależności od wybranej opcji.
  3. W przypadku wyboru opcji publikacji ogłoszenia na wielu portalach - usługa zostanie rozpoczęta w ciągu 1 godziny do momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie.
  4. Zastrzegamy możliwość publikacji ogłoszenia tylko w serwisach, których regulamin nie wyklucza możliwości publikacji ogłoszenia ze względu na lokalizację czy rodzaj nieruchomości.
  5. Ogłoszenie zostanie zamieszczone w kategorii rynek wtórny.
  6. W trakcie trwania usługi ogłoszeniodawca może samodzielnie dokonywać zmian w treści ogłoszenia, oraz wymieniać załączone do ogłoszenia zdjęcia.
  7. Ilość dokonywanych zmian o których mowa w punkcie powyżej jest nielimitowana.
  8. Dokonane zmiany w treści ogłoszenia będą odzwierciedlone na portalach, do których ogłoszenie zostało wcześniej przesłane w ciągu 1-24 godzin.
 11. Zasady dotyczące zamieszczania ogłoszeń przez biura obrotu nieruchomościami:
  1. Biura Nieruchomości mogą zamieszczać swoje ogłoszenia tylko poprzez utworzone wcześniej konto dla biura nieruchomości
  2. Ogłoszenia zamieszczane przez biura nieruchomości w formularzu przeznaczonym dla osób prywatnych będą usuwane przez moderatorów.
 12. Zasady dotyczące zamieszczania ogłoszeń przez deweloperów:
  1. Deweloperzy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia tylko poprzez utworzone wcześniej konto dla dewelopera
  2. Ogłoszenia zamieszczane przez deweloperów w formularzu przeznaczonym dla osób prywatnych będą usuwane przez moderatorów.
 13. Za treść publikowanego ogłoszenia odpowiada wyłącznie ogłoszeniodawca.
 14. Zdjęcia nieruchomości zawierające znaki wodne innych serwisów lub adresy stron www będą usuwane przez moderatorów.
 15. Ogłoszenia nie związane ze sprzedażą czy wynajmem nieruchomości lub naruszające regulamin lub odsyłające do konkurencyjnych Internetowych serwisów ogłoszeń będą usuwane przez moderatorów.
 16. Kontrahenci dokonują sprzedaży i kupna nieruchomości na własne ryzyko.
 17. Serwis nie bierze udziału w ewentualnych sporach powstałych pomiędzy kupującym a sprzedającym nieruchomość.
 18. Serwis nie odpowiada za przerwy w dostępie do panelu klienta spowodowane awariami łącz telekomunikacyjnych lub pracami konserwacyjnymi systemu.
 19. Wszelkie dane pochodzące od ogłoszeniodawców są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb realizacji zamówienia i nie są udostępniane osobom trzecim.
 20. Użytkownicy publikujący swoje ogłoszenia w Serwisie wyrażają zgodę na upublicznienie danych kontaktowych podanych w ogłoszeniu umożliwiające kontakt osób zainteresowanych. Korzystanie z danych w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.
 21. Dostępne formy i zasady płatności :
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
  • Przekaz pocztowy / rozliczenie przelewem za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

  Każdy użytkownik, który dokona płatności może uzyskać fakturę, która potwierdzi zakup usługi. Warunkiem uzyskania faktury jest uzupełnienie danych poprzez formularz „Płatności”, najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu dokonania wpłaty.

 22. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące świadczenia usług, o których mowa w niniejszym regulaminie, Użytkownik zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie po stwierdzeniu jakichkolwiek nieprawidłowości na adres poczty elektronicznej info at bezposrednio.net.pl.
  2. Jeżeli reklamacja okaże się uzasadniona, serwis uzgodni z Użytkownikiem formę rekompensaty. W każdym wypadku wartość rekompensaty nie będzie wyższa niż opłata, jaką wniósł Użytkownik.
 23. Treść niniejszego regulaminu może ulec zmianie jednakże każdy Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie publikacją na stronie głównej serwisu zawierającą zestawienie zmian Regulaminu.
 24. Ewentualne zmiany regulaminu nie mają zastosowania do zasad publikacji, cen i terminów ogłoszeń zamieszczonych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
 25. Korzystanie z usługi jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

  Data ostatniej aktualizacji: 08/08/2017